Uppvärmningsmetod

Now Reading
Uppvärmningsmetod

Det finns tre olika uppvärmningsmetoder och dessa är:
Vedeldning
Gasoluppvärmning
och
Elvärme & Filtrering.

Vedeldning:
Det populäraste uppvärmningsalternativet i svenska hem. Kaminen finns placerad antingen i eller utanför Badtunnan och man värmer upp badtunnan genom att elda i kaminen med ved.

Detta är det billigaste uppvärmningsalternativet, trots det så är det högst mysighetsfaktor. Det är få saker som slår en vacker kväll där allt som hörs är veden i kaminen som brinner och knastrar.

Driftkostnaden för detta är olika beroende på vad för ved man föredrar att använda samt hur ofta man använder badtunnan.


Gasoluppvärmning:
En väldigt praktisk uppvärmningsmetod då man kan ställa in vilken temperatur som önskas och så arbetar kaminen per automatik när den får in flöde, samt så slutar den arbeta då behovet ej längre finns.

Det är ett dyrare alternativ, men det är på grund av hur praktiskt det är, då den i princip är helt självdriven, förutom att du själv ställer in exakt önskad temperatur.

Driftkostnaden påverkas av flera faktorer, t.ex.
Volym av vattnet i Badtunnan
Önskad temperatur (högre temperatur = högre kostnad för badet)
Antalet gånger man använder Badtunnan.

Elvärme & Filtrering:
Med vedvärme på den ena sidan och gasol på den andra så ställer vi elvärme i mitten, elvärme förser med lite av det goda från de två tidigare. Det är mer praktiskt än vedeldning och det är billigare än gasol.

Elvärme är väldig bra då det är låg driftkostnad, så under vinter-tiden då risken finns att vattnet fryser till is så kan man ställa in att vattnet ska ligga på en säker temperatur under tiden som Badtunnan inte används.

Anslut ett glas- eller sandfilter för att öka livskvalitén hos vattnet i badtunnan, du hittar filter under Tillbehör.

Time it takes to heat x amount of liters
Recommendations for different tubs and tub sizes