Badtunna Trä

Now Reading
Badtunna Trä

 


Har du tiden och engagemanget att ta hand om en badtunna i trä så är det helt klart värt det. Det finns olika träslag som används till Badtunnor och samtliga har egna fördelar.

Det vanligaste träslaget för Badtunnor är gran.


Gran är den vanligaste trädsorten i Sverige och det finns endast en typ av gran som växer naturligt i Sverige.


Skötsel av Badtunna i trä. 
Trä är ett mycket känsligt material och för att dess livslängd ska vara bra så krävs det att man tar väl hand om Badtunnan. Efter varje användning av Badtunnan så skall den rengöras enligt följande: Oftast så räcker det med att fylla badtunnan med vatten och såpa, för att sedan skura Badtunnan ren. Efteråt så spolar man varsamt av såpan så att materialet inte tar skada av rengöringen.

För att öka livslängden hos en Badtunna i trä så rekommenderar vi att man smörjer in Badtunnan i träolja cirka två gånger om året.

Vid temperaturer under 0* så måste man vidta vissa åtgärder för att inte vattnet ska frysa till is, ifall vattnet fryser till is så finns det en risk att Badtunnan antingen skadas eller går sönder, du finner material för skötsel bland annat under Tillbehör.

Hur gör jag vattnet renare utan att tömma Badtunnan?
För att ha renare vatten under en längre tid så finns det olika kemikalier som man kan använda sig av, klor bland annat. Du finner olika kemikalier som passar dig och din badtunna bäst under
Tillbehör.

Vi rekommenderar att inte vänta för länge med att byta ut vattnet trots användning av olika kemikalier.

Hur tömmer jag badtunnan?
Oftast genom att ta loss locket i botten, annars går det alldeles utmärkt att koppla in en slang till ventilen i botten av Badtunnan, du finner slangar bland
Tillbehör.